ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 284

Mar 23

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประสานงาน  ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประสานงาน  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้    ผู้เข้าอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน  วิทยากรโดย ดร.ปิยะวุฒิ อนุอันต์ และทีมงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ  จำนวน 98 คน 

                                      ดร.ปิยะวุฒิ อนุอันต์                              

    วิทยากร

           ผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส          

  รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส  รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ    กล่าวว่า  “เป็นที่ทราบกันดีว่าการสื่อสารและการประสานงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง  การสื่อสารที่ดีช่วยลดปัญหา  ลดความขัดแย้ง  สร้างบรรยากาศที่ดี  สร้างทัศนคติเชิงบวก  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  สร้างการทำงานเป็นทีม  ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในองค์กร”

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 235 times Last modified on Friday, 24 March 2017 11:07