ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 43

Feb 13

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการมุ่งพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูหัวใจผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว อันนำไปสู่การให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  และพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

 

ข่าว/ภาพ  :  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 284 times Last modified on Thursday, 23 March 2017 09:52