ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 
 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี 
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1.  ประกาศแเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560  พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ
- เลขที่ประกาศ M๖๐๑๑๐๐๗๐๓๓๖
- เลขที่ประกาศ M๖๐๑๑๐๐๗๐๒๑๘
- เลขที่ประกาศ M๖๐๑๑๐๐๗๐๓๔๕
- เลขที่ประกาศ M๖๐๑๑๐๐๖๙๑๕๓
- เลขที่ประกาศ M๖๐๑๑๐๐๖๘๖๗๓
 ธันวาคม 2560