ข่าวประชุมวิชาการ สัมมนา

annual con2017
ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ QSHC annual Conference 2017 ได้ที่นี่!

CME จำนวน  5 หน่วยกิต
CPE จำนวน 3.5 หน่วยกิต
CNE จำนวน 5 หน่วยคะแนน 


ลงทะเบียน Online คลิกที่นี่!

Download แผนผังเส้นทาง และลานจอดรถ ที่นี่!