ตราสัญลักษณ์

      LOGO QSHC Th

LOGO QSHC En
ตราสัญลักษณ์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ