ติดต่อสอบถาม

 
 
  ที่ตั้ง 
  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002

 หมายเลขโทรศัพท์

      0 4323 2700

 facebook fanpage: https://www.facebook.com/heartcenterKKU