ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.พรชัย เสนารักษ์

ศัลยแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PORNCHAI SENARAK,MD.

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  พฤหัสบดี
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  Coronary Disease

  • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) on pump and off pump (beating heart)
  • Redo CABG

  Valvular Disease

  • Valve repair
  • Valve replacement

  Congenital Disease

  • ASD repair
  • VSD repair
  • Ligation of PDA

  Thoracic Surgery

  • Lung cancer Vats lobectomy
  • Segmentectomy
  • Lung biopsy Mediastinoscpoe Pneumonectomy

   
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote