0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

กุมารแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพทย์หญิงประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

OFFICE ADDRESS :

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  กุมารเวชกรรม ผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:  พุธ
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION :

              

POSTGRADUATE TRAINING:

     

LICENSURE AND CARTIFICATION:

    

COMMITTER MEMBERSHIPS:

     

 

BIBLIOGRAPHY

PRIVILEGE:

 ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา