COVID-19-2020

COVID-19-2020 (5)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

Rate this item
(0 votes)

Pages

About Us


คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19 
สำหรับผู้ป่วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คำถามที่พบบ่อย 

ถาม - ตอบ ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยบกับวัคซีน Covid-19 สำหรับผู้ป่วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คำถาม?

     รักษาโรคหัวใจที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาฉีดวัคซีนที่ รพ. ได้หรือไม่ ?.

คำตอบ

     ไม่ได้ เนี่องจากศูนย์หัวใจไม่ได้เป็นจุดฉีดวัคซีน ขอให้ผู้ป่วยลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์แทน ทางแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม ก่อนหน้านี้ มีข้อผิดพลาด ทำให้ชื่อศูนย์หัวใจ กลายเป็นจุดฉีดวัคซีน ให้ผู้ป่วยทุกท่านตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

คำถาม?

     เป็นโรคหัวใจฉีดวัคซีนได้หรือไม่

คำตอบ

     ผู้ป่วยโรคหัวใจควรฉีดวัคซีน เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หากเป็นโรค COVID-19 มีโอกาสเสียชีวิตสูง แต่ควรให้อาการของโรคคงที่ก่อน ไม่ควรไปฉีดถ้าหากยังมีอาการแน่นหน้าอก หรือหอบเหนื่อยอยู่

คำถาม?

     ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด ฉีดวัคซีนได้หรือไม่

คำตอบ

     สามารถฉีดได้ โดยหลังฉีด ควรกดบริเวณที่ฉีดนานอย่างน้อย 2 นาที เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกในชั้นกล้ามเนื้อ และ ถ้าทานยา วาร์ฟาริน (Warfarin) ควรมีผลเลือดระดับ INR ก่อนฉีดน้อยกว่า 3 ควรเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 วัน และไม่เกิน 1 สัปดาห์
     ส่วนยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน โคลพิโดเกรล และยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มใหม่ (NOACs) สามารถฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยา

ดาวน์โหลดคู่มือ

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน"หมอพร้อม"

เรื่องที่ต้องรู้!! วัคซีน Covid-19 กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

     โดย: รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส 
     ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

     การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผู้ป่วยเด็กทีติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มักมีอาการที่ไม่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เสียชีวิต คือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังที่เป็นปัจจัยที่ทำให้โรคโควิด-19 มีความรุนแรงมายิ่งขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้

เด็กควรฉีดวัคซีนอะไร?

     วัคซีนทีผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในขณะนี้ (ณ วันที่ 7 ก.ย. 64) มีวัคซีนโควิด-19 เพียงชนิดเดียวคือ วัคซีน mRNA  ของ Pizer-BioNTech ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เด็กคนไหนควรฉีดวัคซีน?

วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีจนถึงน้อยกว่า 18 ปีทุกราย

เด็กอายุ 12 ปีจนถึง 16 ปี
ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 • โรคอ้วน 
 • เด็กอ้วนทีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมถึง โรคหอบหืด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • โรคหลอดเลือดสมอง 
 • โรคไตวายเรื้อรัง 
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กุล่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุ่นแรง
 • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

หลังฉีดควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

     งดออกกำลังกายอย่างหนักหรือการทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งโด๊สที่ 1 และโด๊สที่ 2

อาการที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด

 • อาการเจ็บแน่นหน้าอก
 • หายใจเหนื่อย
 • หายใจไม่อิ่ม
 • ใจสั่น 
 • หน้ามืด เป็นลม

ข้อมูลอ้างอิง: คำแนะนำจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการระบาด แนวทางการป้องกัน การปฏิบัติ

สสส

ไทยรู้สู้โควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

กระทรวงมหาไทย (ศบค.มท.)

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด ทุกวัน 

เพราะหัวใจไม่เคยหยุดเต้น เราก็เช่นกัน 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับไปหน้าแรก ศสก.
Rate this item
(0 votes)

Pages

About Us

การบริการในสถานการณ์อันเนื่องมาจาก
เชื้อไวรัส COVID-19

  บริการรับยาโดยไม่พบแพทย์

คำชี้แจงการรับบริการ 

1. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,อปท.,ชำระเงินเอง
2. ต้องลงทะเบียนก่อนมารับยาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
3. หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถรับยาที่จุดรับส่งผู้ป่วย อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4. กรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin : วาร์ฟาริน) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
5. บริการนี้ท่านสามารถรับยาได้ใน วัน-เวลา ราชการเท่านั้น 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภัทริณี อนันต์สุวรรณชัย   หมายเลขโทรศัพท์  066-0952979

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับยาโดยไม่พบแพทย์ ที่นี่ 

คำแนะนำและการดูแลตนเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19

หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หรือไม่ไปในพื้นที่แออัดโดยไม่จำเป็น
หากจำเป็น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เมือกลับถึงบ้าน ควรทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

อาหารปรุงสุก

กินเดียว - ปรุงร้อน- ช้อนตัวเอง - เก่งล้างมือ

ใส่หน้ากากอนามัย

เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID-19 กรุณาใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวท่านเองและคนรอบข้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการระบาด แนวทางการป้องกัน การปฏิบัติ

สสส

ไทยรู้สู้โควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

กระทรวงมหาไทย (ศบค.มท.)

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด ทุกวัน 

เพราะหัวใจไม่เคยหยุดเต้น เราก็เช่นกัน 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับไปหน้าแรก ศสก.
Rate this item
(0 votes)

เรามีคำแนะนำจากกรมอนามัย ถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เป็นเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

Go to top