ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เน้นย้ำผู้ป่วยโรคหัวใจดูแลสุขภาพสู้โควิด-19   Featured

ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เน้นย้ำผู้ป่วยโรคหัวใจดูแลสุขภาพสู้โควิด-19  

>ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เน้นย้ำผู้ป่วยโรคหัวใจดูแลสุขภาพสู้โควิด-19  

นอกจากผู้สูงอายุแล้ว ผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคความดัน และโรคหัวใจ เป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ หากติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)

(วันที่ 23 เม.ย.2563) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นย้ำว่าผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ยิ่งเป็นผู้ป่วยสูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งกลุ่มนี้หากได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก จึงไม่ควรละเลยที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย ภายใน 14 วัน แล้วมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบมาก ควรพบแพทย์เพื่อคัดกรองและหาสาเหตุแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางปอดหัวใจที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการ ด้วยการตั้งหน่วย ARI Clinic หรือห้องตรวจผู้ป่วยทางเดินหายใจที่บริเวณด่านหน้าอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ  พร้อมเพิ่มช่องทางการรับยาโดยไม่พบแพทย์ (Drive thru) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ Line official หรือที่ลิ้งค์ https://forms.gle/pfCBrccgZ39EZtzH6

Last modified on Thursday, 23 April 2020 10:50

Go to top