CVT KKU Annaul Meeting 2019 ครั้งที่ 6

CVT KKU Annaul Meeting 2019 ครั้งที่ 6

CVT KKU Annaul Meeting 2019 ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 6 นำความรู้และนวัตกรรมใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ 

     

(วันที่ 19 ธ.ค.2562 ) ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3  อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก ที่จัดขึ้นโดยหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ด้านศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ วิสัญญีวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  กว่า 100 คน

    การประชุมวิชาการ  CVT KKU Annaul Meeting 2019 จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 6แล้ว  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น   บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย  ซึ่งทำให้การรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพ  และมาตรฐาน  

    การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้  นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่แพทย์  พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์  จะได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ทันสมัย  ด้านการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป 

 

 

 

Last modified on Thursday, 19 December 2019 10:27

Go to top