0 4323 2700

Wednesday, 11 December 2019 15:12

จอแสดงรายการคิวรอรับยา

Written by
Rate this item
(0 votes)

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาโปรแกรมแสดงคิวรอรับยา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทราบสถานะการรอรับยา

Read 499 times Last modified on Wednesday, 11 December 2019 15:13

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา