ประชุมความพร้อมจัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ Featured

ประชุมความพร้อมจัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(12 พย.2562) รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะผู้บริหารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้
โดยกิจกรรมในวันงานจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้าพระหฤทัยสัมฤทธิ์ผล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ปูชนียาจารย์ ปูชนียบุคคล พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2535 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 27 แล้ว จากความสมานสามัคคี ความรักองค์กรของบุคลากร เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากร มีความเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ระดับสากล หรือ JCI และการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยปณิธานสำคัญคือ “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์”

Last modified on Friday, 13 December 2019 10:37

Go to top