บริการด้วยหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ Featured

บริการด้วยหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

บริการด้วยหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กล่าวว่าหลังจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทำหัตถการ และเริ่มให้บริการตรวจสวนหัวใจ ตั้งแต่ปี 2539 ตลอดการดำเนินงาน กว่า 26 ปี ทีมแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนารูปแบบการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับสากล จาก The Joint Commission International Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้ขยายการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน การใส่ขดลวดค้ำยัน การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมียุทธศาสตร์ : 2P2I >> ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

GO PREMIUM ใส่ใจลูกค้าอย่างใกล้ชิด
GO INNOVATION ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม
GO INTERNATIONAL นำคณะสู่ความเป็นสากล
GO PROFESSIONAL สร้างผลงานอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพมหานคร

Last modified on Monday, 04 November 2019 13:45

Go to top