0 4323 2700

บริการรับยาโดยไม่พบแพทย์ Drive Thru

คำชี้แจ้งการรับบริการ

     เรียนผู้มารับบริการ (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้ปรับปรุงบริการระบบรับยาแบบไม่พบแพทย์ ( Drive Thru ) โดยท่านสามารถรับบริการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากนั้นขอให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ แล้วท่านถึงจะใช้บริการระบบ Drive Thru ได้อีก 2 ครั้ง หมุนเวียนกันไป เพื่อให้การติดตามอาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เปิดให้ผู้มารับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อมารับยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ Drive Thru ซึ่งขั้นตอนการให้บริการเป็นดังนี้

  • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,อปท.,ชำระเงินเอง
  • ต้องลงทะเบียนก่อนมารับยาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
  • หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถรับยาที่จุดรับส่งผู้ป่วย อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
  • กรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin : วาร์ฟาริน) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
  • บริการนี้ท่านสามารถรับยาได้ใน วัน-เวลา ราชการเท่านั้น 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ใชับริการสามารถ ลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับยาโดยไม่พบแพทย์ ที่นี่

Read 139 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา