เปิดบริการ รับยาโดยไม่พบแพทย์ Drive Thru

เปิดบริการ รับยาโดยไม่พบแพทย์ Drive Thru

เปิดบริการ "รับยาโดยไม่พบแพทย์" (Drive Thru) เริ่มให้บริการ 5 เมษายน 2564


เรียนผู้มารับบริการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่นี้ ทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้กำหนดมาตราการควบคุมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้เปิดให้ผู้มารับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อมารับยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ Drive Thru เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งขั้นตอนการให้บริการเป็นดังนี้
 
การให้บริการรับยาไม่พบแพทย์ (Drive Thru) มีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 
   1. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,อปท.,ชำระเงินเอง 
   2. ต้องลงทะเบียนก่อนมารับยาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
   3. หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถรับยาที่จุดรับส่งผู้ป่วย อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
   4. กรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin : วาร์ฟาริน) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
   5. บริการนี้ท่านสามารถรับยาได้ใน วัน-เวลา ราชการเท่านั้น

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอีกช่องทาง โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลท์ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับยาได้จาก
ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ "รับยาโดยไม่พบแพทย์"

Last modified on Monday, 05 April 2021 11:32

Go to top