การบริการในสถานการณ์การระบาด Covid-19

Pages

About Us

การบริการในสถานการณ์อันเนื่องมาจาก
เชื้อไวรัส COVID-19

  บริการรับยาโดยไม่พบแพทย์

คำชี้แจงการรับบริการ 

1. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,อปท.,ชำระเงินเอง
2. ต้องลงทะเบียนก่อนมารับยาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทำการ
3. หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถรับยาที่จุดรับส่งผู้ป่วย อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4. กรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin : วาร์ฟาริน) ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
5. บริการนี้ท่านสามารถรับยาได้ใน วัน-เวลา ราชการเท่านั้น 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภัทริณี อนันต์สุวรรณชัย   หมายเลขโทรศัพท์  066-0952979

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับยาโดยไม่พบแพทย์ ที่นี่ 

คำแนะนำและการดูแลตนเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19

หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หรือไม่ไปในพื้นที่แออัดโดยไม่จำเป็น
หากจำเป็น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เมือกลับถึงบ้าน ควรทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

อาหารปรุงสุก

กินเดียว - ปรุงร้อน- ช้อนตัวเอง - เก่งล้างมือ

ใส่หน้ากากอนามัย

เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID-19 กรุณาใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตัวท่านเองและคนรอบข้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการระบาด แนวทางการป้องกัน การปฏิบัติ

สสส

ไทยรู้สู้โควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

กระทรวงมหาไทย (ศบค.มท.)

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด ทุกวัน 

เพราะหัวใจไม่เคยหยุดเต้น เราก็เช่นกัน 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับไปหน้าแรก ศสก.

Last modified on Tuesday, 11 May 2021 16:11

Go to top