ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

package ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต สามารถนัดหมายผ่าตัดได้ทันที ไม่ต้องรอนาน

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เริ่มต้น 15,000 - 26,000  บาท

แพ็คเกจ ผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

    แบบไม่ใช้ GRAFT ราคาค่าบริการเริ่มต้น 15,000 บา
       * ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดเพิ่มเติม

    แบบใช้เส้นเลือดเทียม ราคาค่าบริการเริ่มต้น 26,000 บา
       * ค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นเลือดที่ใช้ในการผ่าตัด โดยแพทย์เจ้าของไข้เป็นผุ้พิจารณา

การนัดหมาย

    สามารถนัดหมายการผ่าตัดได้ทันที่  หมายเลข 0-4323-700 ต่อ 68123 ,68125 ในวันและเวลาราชการ.

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการและครอบครัวใช้สิทธิจ่ายตรง 
 • ชำระ! เฉพาะส่วนเกินสิทธิ 

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Gift for Family Day

มอบของขวัญให้กับคนที่คุณรักด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ วันครอบครัว

สิ้นสุด .....

4,390

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Gift for Family day 

    มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 4,390 บาท.

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจไขมันในเลือด (LDL,Chol)
 • ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! 220 บาท อายุต่ำกว่า 35 ปี
 • เบิกได้! 540 บาท อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Healthy Heart Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 

ไม่กำหนด

7,000

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program 

    มอบของขวัญให้คนที่คุณรักด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใน วันครอบครัว ราคาประหยัด เพียง 7,000 บาท.

 • ตรวจร่ายกายโดยแพทย์ผู้เชียวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUG,Cr)
 • ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cho, TG, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
 • ชำระส่วนเกิน! 3,250 บาท 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมาย

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

แจ้งวันนัดหมายและขอคำแนะนำ

063-4747459

Gold Heart Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 

ไม่กำหนด

9,500

โปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ Gold Heart Program 

    โปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใจ  เพียง 9,500 บาท.

 • ตรวจร่ายกายโดยแพทย์ผู้เชียวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUG,Cr)
 • ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cho, TG, HDL-C, LDL-C)
 • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiogram)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exerclse Stress Test)

สิทธิการรักษา

 • สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าตัวผู้มีสิทธิเบิกเท่านั้น 
 • เบิกได้! ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
 • ชำระส่วนเกิน! 4,500 บาท 
 • บัตรจ่ายตรง
 • สำรองจ่ายแล้นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดตามสิทธิ์
 • รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ เบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

บริการ Premium Clinic

 • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น
 • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
 • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
 • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
 • รับผลตรวจ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Premium Clinic ชั้น 1 อาศารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 063-4747459 และ 066-0955609

 

สอบถามเพิ่มเติม

Premium Clinic

ชั้น 1 อาคาร ศููนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00 - 16.00 น.

063-4747459

 

มาตรฐานการรักษาระดับสากล JCI

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้านการให้บริการทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติได้มากขึ้น จึงได้พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน  Joint Commission International (JCI) สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2560 - 2566. เราจะพัฒนาคุณภาพไม่เฉพาะผู้ป่วย แต่จะพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

JCI Accreditation 

26 August 2017-25 August 2020

1st JCI Re-accreditation  

18 December 2020 - 17 December 2023

มาตรฐานการรักษา HA

     การให้บริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เราได้พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานระดับประเทศโดยได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) The Healthcare Accreditation institute (Public Organization) HA ตั้งแต่ปี 2012 โดยมีการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

การรับรองมาตรฐาน HA

 • ขั้นที่ 1 ประเภทขอรับรองใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555 - 16 มกราคม 2556
 • ขั้นที่ 2 ประเภท ขอรับรองใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2556 - 7 มกราคม 2557
 • ขั้นที 2 ธำรง ครั้งที่ 1 ประเภท ต่ออายุ วันที 20 ธันวาคม 2556 - 19 ธันวาคม 2557
 • ขั้นที่ 3 ประเภท ขอรับรองใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
 • ขั้นที่ 3 ธำรง ครั้งที่ 1 ประเภท ต่ออายุ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2563
 • ขั้นที่ 3 ธำรง ครั้งที่ 2 ประเภท ต่ออายุ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 


          

มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข ISO 15189

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐาน ISO 15189:2012

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 6 พฤษภาคม 2566

มาตรฐาน ISO 15189:2003

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 - 6 พฤษภาคม 2566

Fax Cliam

About Megazine

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแฟกซ์เคลม ( FAX Claim ) :การบริการจ่ายสินไหมของบริษัทประกันภัยโดยใช้ระบบพิจารณาอนุมัติผ่านทางโทรสารโดยผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ( IPD ) ไม่ต้องสำรองจ่าย

     ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

          วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
          วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยประกันชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 066-0955609 (คุณศิโรธร สังสีแก้ว)

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Our Team Member

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Zachary Kelley

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Mabelle Harvey

Web Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Isabel Shelton

Animator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Landon Baker

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Do you like Megazine 2 ?

Start with JSN Megazine right now for great Joomla! experience.

Download Now

Pages

About Us


คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19 
สำหรับผู้ป่วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คำถามที่พบบ่อย 

ถาม - ตอบ ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยบกับวัคซีน Covid-19 สำหรับผู้ป่วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คำถาม?

     รักษาโรคหัวใจที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาฉีดวัคซีนที่ รพ. ได้หรือไม่ ?.

คำตอบ

     ไม่ได้ เนี่องจากศูนย์หัวใจไม่ได้เป็นจุดฉีดวัคซีน ขอให้ผู้ป่วยลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลศรีนครินทร์แทน ทางแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม ก่อนหน้านี้ มีข้อผิดพลาด ทำให้ชื่อศูนย์หัวใจ กลายเป็นจุดฉีดวัคซีน ให้ผู้ป่วยทุกท่านตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

คำถาม?

     เป็นโรคหัวใจฉีดวัคซีนได้หรือไม่

คำตอบ

     ผู้ป่วยโรคหัวใจควรฉีดวัคซีน เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หากเป็นโรค COVID-19 มีโอกาสเสียชีวิตสูง แต่ควรให้อาการของโรคคงที่ก่อน ไม่ควรไปฉีดถ้าหากยังมีอาการแน่นหน้าอก หรือหอบเหนื่อยอยู่

คำถาม?

     ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด ฉีดวัคซีนได้หรือไม่

คำตอบ

     สามารถฉีดได้ โดยหลังฉีด ควรกดบริเวณที่ฉีดนานอย่างน้อย 2 นาที เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกในชั้นกล้ามเนื้อ และ ถ้าทานยา วาร์ฟาริน (Warfarin) ควรมีผลเลือดระดับ INR ก่อนฉีดน้อยกว่า 3 ควรเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 วัน และไม่เกิน 1 สัปดาห์
     ส่วนยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน โคลพิโดเกรล และยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มใหม่ (NOACs) สามารถฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยา

ดาวน์โหลดคู่มือ

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน"หมอพร้อม"

เรื่องที่ต้องรู้!! วัคซีน Covid-19 กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

     โดย: รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส 
     ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

     การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่ผู้ป่วยเด็กทีติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มักมีอาการที่ไม่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เสียชีวิต คือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังที่เป็นปัจจัยที่ทำให้โรคโควิด-19 มีความรุนแรงมายิ่งขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้

เด็กควรฉีดวัคซีนอะไร?

     วัคซีนทีผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในขณะนี้ (ณ วันที่ 7 ก.ย. 64) มีวัคซีนโควิด-19 เพียงชนิดเดียวคือ วัคซีน mRNA  ของ Pizer-BioNTech ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เด็กคนไหนควรฉีดวัคซีน?

วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีจนถึงน้อยกว่า 18 ปีทุกราย

เด็กอายุ 12 ปีจนถึง 16 ปี
ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 • โรคอ้วน 
 • เด็กอ้วนทีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมถึง โรคหอบหืด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • โรคหลอดเลือดสมอง 
 • โรคไตวายเรื้อรัง 
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กุล่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุ่นแรง
 • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

หลังฉีดควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

     งดออกกำลังกายอย่างหนักหรือการทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งโด๊สที่ 1 และโด๊สที่ 2

อาการที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด

 • อาการเจ็บแน่นหน้าอก
 • หายใจเหนื่อย
 • หายใจไม่อิ่ม
 • ใจสั่น 
 • หน้ามืด เป็นลม

ข้อมูลอ้างอิง: คำแนะนำจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการระบาด แนวทางการป้องกัน การปฏิบัติ

สสส

ไทยรู้สู้โควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

กระทรวงมหาไทย (ศบค.มท.)

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด ทุกวัน 

เพราะหัวใจไม่เคยหยุดเต้น เราก็เช่นกัน 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับไปหน้าแรก ศสก.

(วันที่ 3 มีค.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำเครื่อง remote monitoring หรือเครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล

Go to top