ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแฟกซ์เคลม ( FAX Claim ) :การบริการจ่ายสินไหมของบริษัทประกันภัยโดยใช้ระบบพิจารณาอนุมัติผ่านทางโทรสารโดยผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ( IPD ) ไม่ต้องสำรองจ่าย

     ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

          วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.
          วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

 

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยประกันชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 066-0955609 (คุณศิโรธร สังสีแก้ว)

 

 

Go to top