ห้องพักผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีห้องพักให้บริการ

 

หอผู้ป่วยพิเศษ  ห้อง Executive Suite
       ค่าห้องพักและค่าอาหาร          3,400 บาท
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่ม
          สิทธิเบิกได้  2,400 บาท
          สิทธิบัตรทอง   3,000 บาท
          สิทธิประกันสังคม 3,000 บาท
  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
             - เตียงผู้ป่วย -โซฟารับแขกสำหรับญาติ 
             - ทีวี - ตู้เย็น 
             - ไมโครเวฟ - สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนสำหรับญาติ

 

 

 

หอผู้ป่วยพิเศษ  ห้อง VIP

 

   ค่าห้องพักและค่าอาหาร          2,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่ม
          สิทธิเบิกได้  1,700 บาท
          สิทธิบัตรทอง   2,300 บาท
          สิทธิประกันสังคม 2,300 บาท
  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
             - เตียงผู้ป่วย -โซฟารับแขกสำหรับญาติ 
             - ทีวี - ตู้เย็น 
             - ไมโครเวฟ - สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนเล็กสำหรับญาติ

 

 

 

หอผู้ป่วยพิเศษ  ห้อง Super
       ค่าห้องพักและค่าอาหาร          1,400 บาท
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่ม
          สิทธิเบิกได้  400 บาท
          สิทธิบัตรทอง   1,000 บาท
          สิทธิประกันสังคม 1,000 บาท
  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
             - เตียงผู้ป่วย - ทีวี
             - ตู้เย็น - ห้องน้ำภายใน +น้ำอุ่น
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนข้างเตียงผู้ป่วยสำหรับญาติ

 

 

 

หอผู้ป่วยพิเศษ  ห้อง Single 
       ค่าห้องพักและค่าอาหาร          1,200 บาท
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่ม
          สิทธิเบิกได้  200 บาท
          สิทธิบัตรทอง   800 บาท
          สิทธิประกันสังคม 800 บาท
* สิทธิประกันสังคมคิดราคาค่ารักษาตามโรงพยาบาลต้นสังกัด
  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
             - เตียงผู้ป่วย - ทีวี
             - ตู้เย็น - ห้องน้ำภายใน +น้ำอุ่น
ญาติเฝ้าได้ 1 ท่าน มีเตียงนอนข้างเตียงผู้ป่วยสำหรับญาติ

 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

     จุดนัดนอนโรงพยาบาล (Admission Center )

     โทร. 043-237000 ต่อ 68121 ,68128  ในวันและเวลาราชการ

 banner Admisstion

 สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ป่วยและญาติ
     - ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. (Family mart) ด้านล่างอาคารฝั่งถนนมิตรภาพ 
     - ตู้ ATM บริเวณ ชั้น 1 
     - ศูนย์อาหาร ด้านล่างอาคาร 

ที่จอดรถ

      ผู้มารับบริการ สามารถจอดรถได้ที่ ลานจอดรถหนองแวง ฝั่งทิศตะวันตกของอาคาร(ตามภาพประกอบ) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มีบริการรถรับส่งจาก ลานจอดหนองแวง- ศูนย์หัวใจสริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการทุกวัน จันทร์-ศูกร์ ตามช่วงเวลาที่ให้บริการ

paking qshc64

  

       

Go to top