ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องอายุรกรรม

ตารางออกตรวจอายุรแพทย์
งานผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเวลาราชการ (เช้า) 08.00-11.00 น.

นอกเวลาราชการ
16.30 - 19.00 น.
วันจันทร์  ผศ.ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ
 พญ.ชญานิศ ตระกูลทอง  นพ.เตชเสน แดงพลอย  พญ.จินดาพร ไชยโคตร
วันอังคาร  นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร  นพ.วิชัย เส้นทอง  พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม นพ.ดนณ แก้วเกษ พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม
 พญ.ชุติมณฑน์ จุลกระเศียร  นพ.วรพล ลี้ประกอบบุญ 
วันพุธ  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล  พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
 พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ  พญ.จินดาพร ไชยโคตร 
วันพฤหัสบดี  พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์  นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ นพ.วิชัย เส้นทอง
 พญ.ชญานิศ ตระกูลทอง  พญ.ชุติมณฑน์ จุลกระเศียร 
วันศุกร์   รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์ พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม  พญ.ดุจดาว  สหัสทัศน์  นพ.ดนณ แก้วเกษ 
 นพ.เตชเสน แดงพลอย  นพ.วรพล ลี้ประกอบบุญ 
 *** ปิดรับบัตร 11.00 น. ***  ***ปิดรับบัตร 19.00 น. ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตารางนัดแพทย์

     งานประชาสัมพันธ์ 
     โทร. 043-237000  
     วัน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 -20.00 น.
     วัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
     

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework