ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรม

ตารางออกตรวจศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
งานผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเวลาราชการ( เช้า ) 08.00-11.00 น.
*** ปิดรับบัตร 11.00 น. ***
 วันจันทร์  นพ.ฐิติ จันทร์เมฆา  นพ.ชลัช มิตรประชาปราณี 
 วันอังคาร  พญ.วิจิตรา อ่างกระโทก  นพ.คุณัช สถาผลเดชา 
 วันพุธ  นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ  นพ.รชฎ มาลา 
 วันพฤหัสบดี  นพ.พรชัย เสนารักษ์  นพ.บัณฑิต โมฆะรัตน์  พญ.ชนัญญา กรุณาสุเมตตา
 วันศุกร์ -- แพทย์งดตรวจ ---- 
ติดต่อเลื่อนนัด ห้องตรวจศัลยกรรม โทร 043-232700 ต่อ 68124

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องอายุรกรรม

ตารางออกตรวจอายุรแพทย์
งานผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเวลาราชการ (เช้า) 08.00-11.00 น.

นอกเวลาราชการ
16.00 - 19.00 น.
*** ปิดรับบัตร 11.00 น. *** *** ปิดรับบัตร 18.00 น. ***
 วันจันทร์  ผศ.ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ
 พญ.ชญานิศ ตระกูลทอง  นพ.เตชเสน แดงพลอย พญ.จินดาพร ไชยโคตร
 วันอังคาร  นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร  นพ.วิชัย เส้นทอง พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม นพ.ดนณ แก้วเกษ พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม
 พญ.ชุติมณฑน์ จุลกระเศียร  นพ.วรพล ลี้ประกอบบุญ 
 วันพุธ  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล  พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
 พญ.จิตรดา อึ้งประเสริฐ  พญ.จินดาพร ไชยโคตร  
 วันพฤหัสบดี  พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์  นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร พญ.พวงผกา อึ้งประเสริฐ นพ.วิชัย เส้นทอง
 พญ.ชญานิศ ตระกูลทอง  พญ.ชุติมณฑน์ จุลกระเศียร 
 วันศุกร์   รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์ พญ.พะนอขวัญ โตภาคงาม  พญ.ดุจดาว  สหัสทัศน์  นพ.ดนณ แก้วเกษ 
 นพ.เตชเสน แดงพลอย  นพ.วรพล ลี้ประกอบบุญ 
ติดต่อเลื่อนนัด ห้องตรวจอายุรกรรม  โทร 043-232700 ต่อ 68131 ,68133

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องกุมารเวชกรรม

ตารางออกตรวจกุมารแพทย์
งานผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเวลาราชการ( เช้า ) 08.00-11.00 น.

นอกเวลาราชการ
16.00- 19.00 น.
*** ปิดรับบัตร 11.00 น. *** *** ปิดรับบัตร 18.00 น. ***
 วันจันทร์ นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์          --- แพทย์งดตรวจ ---
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และคลินิกโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง
 วันอังคาร พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน 
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก  
 วันพุธ   พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร 
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก
 วันพฤหัสบดี พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก
 วันศุกร์  นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์  พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และคลินิกโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง
ติดต่อเลื่อนนัด ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  โทร 043-232700 ต่อ 68155

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตารางนัดแพทย์

 งานประชาสัมพันธ์ 

     โทร. 043-232700  
     วัน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 -20.00 น.
     วัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
     

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework