ศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมด้านการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด โดยเปิดให้บริการห้องผ่าตัดจำนวน 4 ห้อง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง การผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด เช่นการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การเปลี่ยนและซ่อมแซม ลิ้นหัวใจและการผ่าตัดอื่น ๆ.

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรม

 
Go to top