การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

ห้องฉุกเฉินโรคหัวใจ ศูนย์หัวสิริกิติ์ฯ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 08 9623 7171

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือด ทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวชกรรม ทุกช่วงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่มาเข้ารับการบริการเอง และส่งต่อจากโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมาตรฐานบริการสาธารณสุข รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ห้องฉุกเฉิน

1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  08 9623 7171

2. หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน สายตรงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผ่านโอเปอร์เรเตอร์ 0 4323 2700 ต่อ 68112, 68114