Download Center

Up

ผลงาน HRD HR DAY ประจำปี 2559

ผลงาน HRD HR DAY ประจำปี 2559 

ผลิตสื่อวิดีทัศน์สอนฝึกหายใจ สำหรับผู้ป่วยก่อนศัลยกรรม
วิถีแห่งความสุขของคนในห้องเอกซเรย์
PDCA พัฒนากระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Syringe Pump&infusion Pump
การพัฒนารูปแบบการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาและมูลค่าการใช้ยา
INR การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำจาก INR out of Target
แนวทางการเฝ้าระวังยาหมดอายุ
ลดความเสี่ยงเดิมๆ แค่เพิ่ม Trigger Tool
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาจากยาเหลือใช้
การศึกษาประโยชน์ของคลินิกวาร์ฟาริน ศูยน์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
Powered by Phoca Download