ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

วัน

ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
08:30 - 12:00 น.16:30 - 20:30 น.

 

จันทร์

นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Adult congenital Heart Clinic)
คลินิกโรคความดันเลือดในปอดสูง (PAH Clinic)

แพทย์หญิงประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

 

อังคาร

พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก (Pediatric congenital Heart Clinic)


-

 
พุธ

แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์
-


พฤหัสบดี

ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์
พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก (Pediatric congenital Heart Clinic)

-

 

ศุกร์

ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์
แพทย์หญิงประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร


แพทย์หญิงประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

  คลินิกในเวลา จันทร์- ศุกร์ เปิดรับบัตรตั้งแต่ 07:00 น. ปิดรับบัตร 11:00 | คลินิกนอกเวลา ปิดรับบัตร 18:30 น.