ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

วัน

กุมารแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ
08:30 - 12:00 น.

 

จันทร์


นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital Heart Clinic)
คลินิกโรคความดันเลือดในปอดสูง (PAH Clinic)

 

อังคาร


พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก (Pediatric congenital Heart Clinic)

 
พุธ


ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์
(Echo)
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก (Pediatric congenital Heart Clinic)


พฤหัสบดี


ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์
พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน
คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก (Pediatric congenital Heart Clinic)

 

ศุกร์


นพ.สีหะพงษ์ เพชรรัตน์
คลินิคโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital Heart Clinic)
คลินิคโรคความดันเลือดในปอดสูง (PAH Clinic)

  คลินิกในเวลา จันทร์- ศุกร์ เปิดรับบัตรตั้งแต่ง 07.00 น. ปิดรับบัตร 11.00