ตารางแพทย์ออกตรวจ

 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั้งในเวลราชการ และคลินิกนอกเวลา | Download ตารางออกตรวจ |

คลินิกในเวลาราชการ คลินิกนอกเวลาราชการ
   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - วันศุกร์    เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
     - เปิดรับบัตร ตั้งแต่เวลา 07:00 - 11:00 น.      - เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 16:30 - 18:30 น.
     - บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08:00 - 16:30 น.      - บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 16:30 - 20:30 น.
   ผู้ป่วยใหม่: ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ    วันเสาร์
   ผู้ป่วยมาตรงตามนัด: ให้ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ       เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 - 12.00 น. ปิดรับบัตร 11:00 น.
  ***งดให้บริการวันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์***
     ผู้ป่วยใหม่: ปฎิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ
     ผู้ป่วยมาตรงตามนัด: ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ