ค้นหาแพทย์

รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์

รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์

    • Cardiac Anesthesiology
  • 867
Assoc.Prof.WARAPORN CHAU-IN,M.D.

Department of Anesthesiology,Faculty of Medicine,

Khon kaen University,Khon kaen 40002,Thailand.

สายตรงผู้อำนวยการ ศสก.

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office number :0 4334 8811,68324 

Additional Info

  • ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
  • ห้องตรวจ: -
  • วันออกตรวจ: -