ร้านค้าสวัสดิการ และลานจอดรถ

ส่วนอาหารและบริการ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  / Directions

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น G ฝั้งถนนมิตรภาพ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรและผู้มาใช้บริการ มีบริการลิฟต์ขนส่ง สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -20.00 น.

 

ที่จอดรถ /Parking

     1.ลานจอดรถข้างอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝั่งทิศใต้

     2.ลานจอดรถหนองแวง มีบริการรถไฟฟ้ารับ-ส่ง