Jan 19

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (Atrial septal defect: ASD)

 

โรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว คือโรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ทำให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบนซ้ายไปห้องบนขวาได้ในจังหวะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งบางรายสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกคลอด แต่บางรายก็ไม่มีอาการใดๆที่แสดงถึงความผิดปกติจนอายุมากก็มีASD เป็นอาการของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง 

 สาเหตุ

ผนังกั้นหัวใจบนรั่วเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดในระบบไหลเวียนโลหิตของทารก ในครรภ์ปกติจะมีรูเปิดอยู่ เพื่อให้เลือดนั้นไม่ต้องผ่านปอด (ระหว่างอยู่ในครรภ์ เลือดจะถูกฟอกผ่านรก โดยปอดจะยังไม่ทำงาน) โดยเลือดจะเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายแล้วผ่านลงไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย แล้วเลือดก็จะถูกสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายต่อไปและเมื่อเด็กเกิดออกมา ช่องโหว่นี้จะถูกปิด ถ้าไม่ปิด เลือดก็จะไหลจากหัวใจห้องบนซ้ายไปยังห้องบนขวา หรือไหลจากหัวใจห้องบนขวาไปยังหัวใจห้องบนซ้าย

 อาการ
 •  ติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย ๆ
 •   เหนื่อย หายใจลำบาก
 • เมื่อมีกิจกรรมจะเหนื่อยมากขึ้น หรือดูดนมแล้วเหนื่อย
 • ในเด็กโต จะรู้สึกมีอาการใจสั่นร่วมด้วย     †
 

ภาวะแทรกซ้อน
 • โรคหัวใจล้มเหลว                             †
 • การติดเชื้อแบคทีเรียในหัวใจ
 • ลิ้นหัวใจรั่ว                                     †
 • การเติบโตช้า
 • หัวใจบีบตัวผิดจังหวะ                         †
 • ความดันในปอดสูง
การตรวจวินิจฉัยโรค

                ในเบื้องต้นแพทย์จะวินิจฉัยเสียงหัวใจที่ผิดปกติด้วยหูฟัง โดยจะช่วยให้ได้ยินเสียงฟู่หัวใจ (murmur) ซึ่งเป็นเสียงของเลือดที่ไหลลอดผ่านรูแคบๆความดังของเสียงจะขึ้นกับขนาดของรูรั่ว และปริมาณเลือดที่ผ่านรูรั่ว เอกซเรย์เพื่อดูขนาดของหัวใจและดูว่ามีน้ำท่วมปอดหรือไม่

 •  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูว่ามีภาวะหัวใจห้องบนสั่นระริกหรือไม่ และตรวจว่ามีหัวใจห้องล่างโตมากขึ้นหรือไม่
 • † การตรวจอัลตราซาวน์หัวใจ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย ดูการบีบตัวของหัวใจ และดูทิศทางการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจ
 • † การสวนหัวใจเป็นการใช้ท่อ หรือสายเพื่อวัดความดันในห้องหัวใจและเส้นเลือดปอด 
 • † การตรวจภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
การรักษา

     ในผู้ป่วยที่มีรูรั่วขนาดเล็ก รูรั่วจะค่อย ๆ เล็กลงและปิดได้เอง และหากผู้ป่วยแสดงอาการภาวะหัวใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้ยารักษา เพื่อประคับประคองอาการ หากมีรูรั่วขนาดใหญ่หรือแสดงอาการรุนแรงมากขึ้น จะต้องทำการรักษาโดยการปิดรูเหล่านี้ แพทย์อาจจะทำการปิดโดยการผ่าตัดปิดรูรั่วโดยใช้เยื่อหุ้มหัวใจ หรือวัตถุสังเคราะห์ หรือไม่ต้องผ่าตัดโดยใช้วัสดุปิดรูเหล่านี้ผ่านทางสายสวนหัวใจ

   

 การปิดรูรั่วโดยใช้วัสดุผ่านทางสายสวนหัวใจ

ภาพประกอบ:http://www.cardiainc.com/

Read 15660 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 16:13