ศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด     ศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหัวใจ โดยเฉพาะการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด เช่นการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใพิการตั้งแต่กำเนิด การเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจและการผ่าตัดอื่นๆ 

 

 

ทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ