โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย

Jan 19

โรคผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว (Ventricular septal defect: VSD)

โรคผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วคือโรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติในการสร้างผนังกั้นหัวใจห้องล่างซ้ายและห้องล่างขวาที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างและมักเป็นความผิดปกติโดยกำเนิด
สาเหตุ 

    ส่วนใหญ่มักไม่ทราบสาเหตุ ส่วนน้อยอาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสในมารดา เช่น เชื้อหัดเยอรมัน หรือมารดาได้รับแอลกอฮอรล์ สิ่งเสพติด สารเคมี ยาบางชนิด ในขณะตั้งครรภ์ บางรายอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมในครรภ์ เช่น มารดาเป็นเบาหวาน

อาการ
  • เหนื่อย หายใจเร็ว เหนื่อยขณะดูดนม
  • หัวใจบีบตัวเร็ว
  • เด็โตช้า
  • ซีด
  • ติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย

ภาวะแทรกซ้อน
  • เลือดไปยังปอดมากเกินไป
  • หัวใจล้มเหลว
  • หัวใจช่องบนสั่นระริก
  • อัมพฤกษ์
  • ความดันเลือดในปอดสูง        
 
Read 22571 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 16:12