โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย

Jan 19

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (Patent ductus arteriosus: PDA)

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดๆ ที่เรียกว่า ดักตัส-อาร์เทอริโอซัส(ductus arteriosus) ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดปอด ที่เปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท

สาเหตุ 

     เกิดจาก ดักตัส อาร์เทอริโอซัส ไม่ปิดตามธรรมชาติ ซึ่งควรปิดตั้งแต่ 10-15 ชั่วโมง หลังคลอด และปิดสมบูรณ์ 15-20 วัน ไม่เกิน 3 เดือน โดยสาเหตุที่ ดักตัสอาร์เทอริโอซัสไม่ปิดตามธรรมชาติ ได้แก่ภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด หรือการติดหัดเยอรมันในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

อาการ 

     มักพบว่า เด็กจะผอม โตช้า ติดเชื้อง่าย ซีด เหนื่อยง่าย และมีอาการของหัวใจวาย เช่น หอบเหนื่อย หายใจเร็ว ดูดนมช้า นอนราบไม่ได้ บวมตามร่างกาย ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดเลือดเกิน

การรักษา

     1. การใช้ยา เพื่อช่วยในการปิดของหลอดเลือด

     2. การปิดหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์ผ่านทางการสวนหัวใจ

     3. การผ่าตัดปิดหลอดเลือดเกิน (PDA Logation/Clipping)

การตรวจวินิจฉัยโรค

     เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคผนังกั้นหัวใจห้องล่าง หรือห้องบนรั่ว

     

Read 11437 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 16:13