โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย

Jan 19

ภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart failure: CHF)

 

หัวใจวาย หมายถึง ภาวะซึ่งหัวใจไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียงหัวใจวายไม่เหมือนกับหัวใจหยุดเต้นเราเรียกหัวใจวายว่า congestive heart failure คือ

หัวใจทำงานล้มเหลวทำให้เนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจนเมื่อไตได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้ไตสร้างสารบางชนิดออกมาทำให้เกิดการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย

 ถ้าไม่ได้รับการรักษาต่อก็จะมีการคั่งของน้ำและเกลือที่ปอดทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำท่วมปอด (Pulmonary edema) หากหัวใจห้องขวาวายจะเกิดการคั่งของน้ำที่ขาทำให้บวมที่เท้า อาการหัวใจวายอาจจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเช่น เกิดภายหลังจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรืออาจจะค่อยๆเกิดเช่นโรคของลิ้นหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ

 สาเหตุ

 1. หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (หลอดเลือดออกผิดปกติ หลอดเลือดตีบตัน หรือหลอดเลือดออกผิดที่) ทำให้เลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ กล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่ายกายได้ ผู้ป่วยมักจะมีประวัติเจ็บ
  และแน่นหน้าอกมาก่อน
 2. ความดันโลหิตสูง เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหนาตัวมากขึ้น และเกิดล้มเหลวได้
 3. โรคเบาหวาน สาเหตุที่โรคเบาหวานมักจะมีโรคหัวใจ คือผู้ป่วยมักจะอ้วน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
 4. หัวใจเต้นผิดปกติ อาจจะเต้นผิดจังหวะ หรือเต้นช้าเกินไป หรือเต้นเร็วเกินไป ทำให้หัวใจไม่สามารถปั้มเลือดได้อย่างเพียงพอ
อาการ
 • เหนื่อยง่าย หากโรคหัวใจเป็นไม่มาก จะเหนื่อยหอบเฉพาะเวลาทำงานหนักหรือขึ้นบันได พอพักก็จะหายเหนื่อยแต่ถ้าโรคหัวใจเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะเหนื่อยง่าย งานที่เคยทำได้ก็จะเหนื่อยหากเป็นมากขึ้นกิจกรรมปกติก็จะเหนื่อย
 • นอนราบไม่ได้จะเหนื่อย ต้องลุกมานั่งหลังจากนอนไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง บางรายต้องนั่งหลับเรียกว่า orthopnea
 • แน่นหน้าอกตอนกลางคืน ต้องลุกขึ้นมา
 • อ่อนเพลียง่าย ไม่มีแรง
 • หลอดเลือดดำที่คอโป่งพอง
 • ข้อเท้าบวม ท้องบวมเนื่องจากมีการคั่งของน้ำในช่องท้อง
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเร็ว
 • ไอเรื้อรังโดยเฉพาะหากเสมหะมีเลือดปนออกมา ต้องรีบไปพบแพทย์ เพราะนั้นคืออาการน้ำท่วมปอด
 • ใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว
เฝ้าติดตามอาการของโรคหัวใจกำเริบ

     ท่านที่เป็นโรคหัวใจหากสามารถเฝ้าระวังรู้เท่าทันโรคและคอยสังเกตอาการที่บ่งบอกว่าโรคอาจกำเริบขึ้น และรีบมาพบแพทย์ จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที โดยอาการที่ผู้ป่วยต้องเฝ้าระวังมีดังนี้

 • หากน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น มากกว่า 1 กิโลกรัม/วัน หรือ 2 กิโลกรัม/สัปดาห์ควรจะแจ้งแพทย์ ผู้ป่วยควรจะชั่งน้ำหนักทุกวัน
 • หอบเหนื่อยขณะพัก
 • บวมเท้าและข้อเท้า
 • เวลานอนต้องใช้หมอนสูง นอนแล้วเหนื่อยต้องลุกขึ้นนั่งพักจึงหายเหนื่อย
 • ไอเป็นประจำโดยเฉพาะไอเวลานอน
 • เบื่ออาหาร
 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย

หากมีอาการที่กล่าวมาข้างตัน สามารถมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ทันที

การป้องกันโรคหัวใจวาย
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เช่น ออกกำลังกาย รับประทานอาหารคุณภาพหลีกเลี่ยงอาหารมันๆ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เครียด งดสูบบุหรี่ ดื่มสุราในปริมาณที่จำกัด
 • รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น การรักษาโรคความดันโลหิต การรักษาโรคเบาหวาน ไขมัน หลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ
 • ตรวจร่างกายประจำปีก่อนการเกิดโรคหัวใจ
 • การรักษาโรคพื้นฐาน เช่น การเต้นหัวใจที่ผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคธัยรอยด์เป็นพิษ

ภาพประกอบ :https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_failure

Read 25053 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 16:15