กุมารเวชศาสตร์หัวใจ

      โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด (Congenital Heart Diseases: CHD) ถือเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยโดยมากพบได้ถึง ร้อยละ 80 ของปัญหาหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างยิ่ง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ การตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด การตรวจสวนหัวใจ การทำหัตถการผ่านทางสายสวนหัวใจ และการรักษาด้วยการผ่าตัด 

การบริการ:

           ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโต ทั้งที่มาตรวจรักษาเองและส่งตัวจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทั้งชนิดเขียว ไม่เขียว รวมทั้งโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 

ทีมกุมารแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย

 

การตรวจวินิจฉัยโรคและการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
  • การตรวจวินิจฉัยและการตรวจพิเศษหัวใจในเด็ก
  • การเตรียมตัวและดูแลผู้ป่วยก่อนได้รัการผ่าตัด
  • การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในหอผู้ป่วยวิกฤต
  • การใช้ยาในเด็กโรคหัวใจให้ปลอดภัย
  • โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการผ่าตัด