บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

  • การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

    ห้องฉุกเฉินโรคหัวใจ ศูนย์หัวสิริกิติ์ฯ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 08 9623 7171...

    Read more

ตารางแพทย์ออกตรวจ     ศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหัวใจ โดยเฉพาะการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด เช่นการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใพิการตั้งแต่กำเนิด การเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจและการผ่าตัดอื่นๆ 

 

 

ทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ